Platforma Targu Neamt

Platformă Târgu-Neamț

Descriere

În urma analizei efectuate la nivelul comunității marginalizate ce face obiectul prezentei cereri de finanțare au fost identificate o serie de  nevoi ale membrilor comunității, de informare, de formare profesională, de mediere și consiliere pe piața muncii.

Astfel, în cadrul activității A3 – Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii, sub-activitatea 3.2 Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii (consiliere, mediere, formare profesională), 216 membri ai grupului țintă vor participa la sesiuni de informare , consiliere, orientare și mediere pe piața muncii.

Necesitatea desfășurării acestei subactivități în cadrul proiectului derivă din nivelul scăzut de educație al persoanelor vizate, ce conduce la lipsa cunoștințelor minime de prezentare în cadrul unui interviu, de întocmire a unui CV, din lipsa accesului la informații privind cerințele pieței muncii sau la locurile de munca disponibile la nivel local/regional/național sau  european. Astfel, gradul ridicat de somaj la nivel de comunitate reprezintă o consecință directă a lipsei orientării individuale în ceea ce privește alegerea/practicarea unei meserii/ocupații care sa corespundă cerințelor pieței muncii, a posibilităților reduse de autocunoaștere în sensul lipsei instrumentelor de a corela anumite capacități și caracteristici personale cu anumite tipuri de meserii, a capacității limitate de prezentare și interrelaționare în vederea obținerii unui post, precum și a accesului limitat la informatii de pe piața muncii.

Prin intermediul sesiunilor de informare, consiliere, orientare și mediere pe piața muncii, persoanele vizate, care vor participa la 3 sedințe de acest fel, vor primi suportul necesar pentru alegerea unui curs de formare profesională și pentru alegerea viitoarei cariere sau în vederea găsirii unui loc de muncă adecvat nivelului de pregătire și tipului de studii pe care le urmează, în contextul ofertei de pe piața muncii.

Persoanele vizate vor dobândi o serie de abilități în vederea facilitării procesului de inserție pe piața muncii:

 • întocmirea unui CV
 • Întocmirea imeo scrisori de intenție,
 • Prezentarea la interviu, etc.

În urma sesiunilor de informare, consiliere, orientare și mediere pe piața muncii vor fi realizate evaluări diagnostic care vor corela aptitudinile, educația și potențialul individual cu oportunitățile de pe piața muncii, creându-se în acest mod mijloacele necesare pentru a facilita și stimula procesul de căutare și obținere a unui loc de muncă.

            REZULTATE PREVIZIONATE

Rezultat 4

 • Participarea la programe de informare, consiliere, orientare și mediere pe piața muncii a 216 membri ai grupului țintă;
 • 216 dosare de informare, consiliere, orientare și mediere pe piața muncii.

            Îmbunătățiri/beneficii reale:

 • Informarea, consilierea, orientarea și medierea pe piața muncii a 216 membri ai grupului țintă – persoane din comunitatea marginalizată, ceea ce va duce la ghidarea participanților spre programul de formare profesională (calificare) potrivit fiecăruia;
 • Orientarea participanților spre alegerea unei meserii/ocupații care să corespundă cerințelor pieței muncii;
 • stimularea procesului de căutare și obținere a unui loc de munca în rândul membrilor GT consiliați;

Rezultat 6

 • 56 de persoane din comunitățile vizate vor avea locuri de muncă în urma medierii pe piața muncii;

            Îmbunătățiri/beneficii reale:

 • Creșterea inserției pe piața muncii și a gradului de ocupare la nivelul comunității;
 • Creșterea veniturilor și implicit a nivelului de trai pentru persoanele angajate din cadrul comunităii marginalizate vizate prin proiect;
 • Creșterea experienței profesionale pentru membrii GT angajați;
Scroll to Top