Platforma Targu Neamt

Platformă Târgu-Neamț

Derularea activității

Iulie 2021

In perioada octombrie 2020 – iulie 2021, un numar de 40 de elevi, aparținând grupului țintă, au participat la programe remediale (școală dupa școală), într-un cadru organizat, în vederea depășirii stadiului de analfabetism funcțional, în sensul dobândirii și dezvoltării abilităților de a vorbi corect, citi și intelege un text, de a putea face conexiuni între o informație nouă și informații cu care au luat contact anterior, de a formula o opinie proprie și de a exprima în scris și verbal în mod coerent o opinie asupra unui anumit subiect.

După primele 8 luni de la debutul Activității A2 Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație, Subactivitatea A2.1 Sprijin pentru reducerea părăsirii timpurii a școlii prin programe de tip zone prioritare de educatie/ școală după școală, în cadrul proiectului “Dezvoltare economică și socială în orașul Târgu Neamț”, 7 elevi de clasa a VIII-a aparținând grupului țintă au susținut examenul  “Evaluarea Națională”. Rezultatele acestor elevi au fost bune și foarte bune, cu medii cuprinse între 4.52 și 8.20. În acest context, a fost atins obiectivul OBS 2 privind Reducerea fenomenului de abandon şcolar..

Responsabil Partener 1,

Prof. Roșu Constantin

Iulie 2022

La finalizarea anului al II-lea din cadrul proiectului “Dezvoltare economică și socială în orașul Târgu Neamț”, 7 elevi de clasa a VIII-a, membri ai grupului țintă, au finalizat cursurile și au susținut examenul „Evaluarea Națională”. În cadrul proiectului, s-au desfășurat activități (A2.1) de reducere a părăsirii timpurii a școlii, printr-un program de tip „Școală după școală”, elevii participând la ore remediale de limba și literatura română și matematică. La evaluare, rezultatele acestor elevi au fost bune și foarte bune, cu medii cuprinse între 4.57 și 9.75. ”.  Astfel, a fost atins obiectivul OBS 2 privind Reducerea fenomenului de abandon şcolar.

Responsabil Partener 1,

Prof. Roșu Constantin

Scroll to Top