Platforma Targu Neamt

Platformă Târgu-Neamț

Descriere

În urma analizei efectuate la nivelul comunității marginalizate ce face obiectul prezentei cereri de finanțare au fost identificate o serie de  nevoi ale membrilor comunității, de informare, de formare profesională, de mediere și consiliere pe piața muncii.

            Astfel, în cadrul activității A3 – Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii, sub-activitatea 3.2 Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii (consiliere, mediere, formare profesională), 216 membri ai grupului țintă vor participa la sesiuni de informare , consiliere, orientare și mediere pe piața muncii.

            Formarea profesională va fi realizată în cadrul proiectului de către furnizori de formare profesională autorizați, în conformitate cu prevederile OG nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, cu modificările și completările ulterioare, fiind finalizată cu certificate de calificare sau de absolvire cu recunoaștere națională. Formarea profesională se va organiza prin programe de calificare/recalificare și inițiere competențe antreprenoriale,  la care vor participa 194 de persoane – 180 participanți la cursuri de calificare și 14 participanți la curs de inițiere “Competențe antreprenoriale” (membrii ai grupului țintă) aparținând comunităților marginalizate vizate prin proiect.

            Cursurile de calificare se vor desfășura în urmatoarele domenii:

 • Alimentație (bucătar, ospătar, barman, lucrător în comerț, lucrător în alimentație, brutar, patiser, măcelar, cofetar, etc.);
 • Auto (tinichigiu carosier, mecanic auto, etc.);
 • Confecții (lucrător în tricotaje și confecții, confecționer asamblor articole din textile, etc.);
 • Construcții (lucrător în structuri pentru construcții, lucrător finisor în construcții, fierar betonist, lăcătuș, zidar, pietrar, tencuitor, sudor, tâmplar, dulgher, parchetar, zugrav, ipsosar, tapetar, vopsitor, etc.);
 • Alte servicii (manichiurist-pedichiurist, cosmetician, frizer, coafor, camerista, babysitter, agent de curățenie, îngrijitor bătrâni la domiciliu, agent de securitate, etc.).

Cursurile exacte vor fi stabilite în urma sesiunilor de consilere și orientare profesională.

            Utilitatea / necesitatea organizării de cursuri de calificare profesională este reprezentată de gradul crescut de șomaj în randul membrilor comunităților vizate (implicați de cele mai multe ori în munci pe cont propriu cu caracter temporar, sezonier sau ocazional), de nivelul scăzut al calificării profesionale a populației marginalizate, de lipsa furnizorilor de formare profesională care să poată sau care sa aibă disponibilitatea de a desfășura cursuri de calificare în cadrul comunității, de costurile ridicate individuale pe care le-ar implica participarea la astfel de cursuri, costuri ce nu pot fi susținute de persoane cu un nivel de trai scăzut, precum și de nevoia asigurării calificării sau reconversiei profesionale în dependență directă cu cerințele pieței muncii de la nivel regional și/sau național. De altfel, lipsa calificărilor profesionale sau a unei meserii se traduce la nivelul comunităților prin participare redusă pe piața muncii și acces doar la locuri de muncă nesigure care nu necesită calificare, rezultatul direct fiind obținerea de venituri precare și un nivel ridicat de sărăcie și excluziune socială.

            Beneficiile participării la cursurile de calificare profesională a persoanelor vizate constau în:

 • dobândirea competențelor exercitării unei meserii care permite un grad mai mare de adaptare la cerințele tot mai dinamice ale angajatorilor și ale pieței muncii;
 • oportunități de dezvoltare personală și integrare socială;
 • asigurarea unui grad mai mare de mobilitate pe piața muncii prin creșterea șanselor obținerii unui loc de muncă disponibil la nivel regional/național, în cazul lipsei locurilor de muncă la nivel local;
 • obținerea unei calificări fără a suporta costurile destul de ridicate ale unor astfel de cursuri organizate de furnizori de formare profesională,
 • obținerea de venituri din locuri de muncă mai sigure ce duc la îmbunătățirea nivelului de trai, etc.

Persoanele participante la programele de formare profesională organizate în cadrul proiectului beneficiază de:

 • materii prime
 • materiale necesare derulării cursurilor practice
 • hrană pentru fiecare zi de curs
 • subvenții

Astfel, activitatea contribuie la atingerea temei secundare „Nediscriminare”.

            Subactivitatea este corelată cu Rezultatul 5 și contribuie la realizarea obiectivelor Strategiei pentru Ocuparea Forței de Munca 2014-2020 și ale Strategiei pentru  Învațarea pe tot parcursul vieții.

            REZULTATE PREVIZIONATE

Rezultat 5

 • Participarea la cursuri de calificare profesională a 180 de persoane (membri GT) aparținând comunității marginalizate;
 • 180 de contracte de formare încheiate cu participanții la cursuri;
 • 180 pachete de hrană zilnică pe parcursul întregului curs de calificare; 180 de subvenții pentru cursanți pe perioada derulării cursurilor.

            Îmbunătățiri/beneficii reale:

 • Sprijinirea a 180 de persoane pentru obținerea unei calificări prin intermediul subvențiilor și a pachetele de hrană zilnică oferite în cadrul proiectului;
 • Dobândirea competențelor necesare exercitării unei meserii pentru 180 de cursanți;
 • Creșterea șanselor de ocupare pe piața muncii în rândul membrilor comunității vizate;
 • Obținerea de venituri mai mari și creșterea nivelului de trai la nivelul comunității;
 • Dezvoltarea personală a participanților;
 • Integrarea socială a participanților;
 • Creșterea stimei de sine a acestora;
Scroll to Top